Jelenlegi hely

Gyed extra - Részletes útmutatót tett közzé az OEP

Részletes útmutatót, "gyakorlati kisokost" tett közzé a gyed extráról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a honlapján - tájékoztatta az OEP szerdán az MTI-t. A tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy minden kismama megtalálja a 2014. január 1-jén életbe lépett jogszabály rendelkezései közül azokat, amelyek rá vonatkoznak:

GYAKORLATI KISOKOS a „gyed extrához”

A   „gyed  extra”   a   gyermekgondozási   díjra   (továbbiakban:   gyed)  vonatkozóan   4   fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban  ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden kismama megtalálja a rendelkezések közül azt, ami rá vonatkozik. Azok a tudnivalók is ismertetésre kerülnek, hogy kinek, milyen  nyomtatványon,  és  hová kell benyújtania a kérelmét.

1. Több ellátás egyidejűleg történő folyósítása

Ki kaphatja?

Főszabály, hogy egy gyermek után, egyidejűleg csak egy ellátást lehet folyósítani.
Akkor lehet a szülő részére több ellátást is folyósítani, ha több gyermek van a háztartásban és azok közül legalább egy gyermek 2013. 12. 31-ét követően született.

2014. január 1-jét követően,  ha újabb gyermek születik a családba, akkor az idősebb testvér után  járó  ellátás  továbbra  is  megilleti  a  szülőt, nem  kell  lemondani az ellátásról, mint korábban.  Több gyermek esetében, akkor folyósíthatóak gyermekenként  külön – külön az ellátások, ha az ellátások különböző korú gyermekek után kerülnek megállapításra.

Például, ha a biztosított anyának a 2013.02.01-jén született első gyermeke jogán járó gyermekgondozási díj folyósítása alatt 2014. 01.01-én (vagy azt  követően) megszületik a második gyermeke, akkor az első gyermek jogán gyermekgondozási díjban részesül, és e mellett  a  második  gyermek  jogán  terhességi-gyermekágyi  segélyt,  majd  ennek  lejárát követően gyermekgondozási díjat kaphat.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?

A  legkisebb  gyermek  után  járó  ellátás  iránti   kérelmet,  —  csak  úgy,  mint  eddig—  a foglalkoztatóhoz kell benyújtani.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni?

Terhességi-gyermekágyi segély esetében a „Nyilatkozat terhességi gyermekágyi segély megállapításához”   elnevezésű   nyomtatványt   kell  kitölteni.   A   gyed  esetében  pedig   az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.

A kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, feltéve, hogy a gyermekgondozási díjat   ugyanazon   gyermekre   vonatkozóan   más   személy   igényli,   mint   aki   részére   a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították,
- „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és  az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt,
- Jövedelemigazolást.

Tájékoztatás kérhető: a  fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál,  a Kormányablakban,  továbbá  azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

2. Munkavégzés gyed folyósítása mellett

Kire vonatkozik?

A szülő  2014. január 1-jétől a gyermek 1 éves kora után, a gyermekgondozási díj folyósítása mellett (a gyes folyósítása mellett is) korlátlan időtartamban végezhet munkát.   Ez a rendelkezés a 2014. 01.01-jét megelőzően született gyermekek szüleire is vonatkozik.

— Ha Ön még  nem  dolgozik,  de  gyermeke  elmúlt  már  1  éves,  és  2014.  01.01-jét követően szeretne visszamenni, vagy elmenni dolgozni, akkor a munkába állását nem kell bejelenteni  a gyed-et folyósító szervnek, csak a munkáltatót  kell tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett a gyed-et igénybe kívánja venni. (A gyed folyósításában ez nem okoz változást.)

— Ha  Ön  munkavégzés  miatt   2014.  01.01-jét   megelőzően   szüneteltette   a  gyed folyósítását, akkor a szüneteltetett gyermekgondozási díj továbbfolyósítását kérheti. Ebben  az  esetben   a  korábban  megállapított  gyed-et  tovább  fogják folyósítani  a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, a korábban megállapított összegben.

Például,  ha a 2012. 09.01-jén született  gyermek szülője (aki egyébként a gyermek 2 éves koráig jogosult az  ellátásra) 2013.  10. 01-jétől visszament dolgozni, és emiatt le  kellett mondania a gyed-ről, úgy a szülő 2014. 01.01-jétől kérheti, hogy részére ismét, azaz továbbfolyósítsák a gyed-et. Ebben az esetben  2014. 01.01-jétől a jogosultsági időből még hátralevő időtartamra, azaz 2014. 09. 01-jéig kapni fogja a gyed-et. Ha azonban 2013.10.01- jétől heti 30 órában vállalt munkát, és kérte a gyermek után a gyes-t, akkor 2014.01.01-jétől le  kell mondania a  gyes-ről, csak akkor tudják  részére  a  gyed-et  megállapítani. Munkát azonban már korlátlan időtartamban végezhet.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?

A  gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet ahhoz  a folyósító szervhez kell benyújtani, ahol  – a  folyósítás szüneteltetését megelőzően - legutoljára  folyósították  a kérelmezőnek a  gyermekgondozási díjat. Azaz  vagy a  fővárosi  illetve  megyei kormányhivatal   egészségbiztosítási  pénztári  szakigazgatási  szervéhez  vagy  a foglalkoztatója által működtetett társadalombiztosítási kifizetőhelyhez.

Ha az igénylő időközben munkáltatót váltott és a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, akkor a gyermekgondozási díj továbbfolyósítására irányuló kérelmet a jelenlegi foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhelyéhez kell benyújtani. Ha az új foglalkoztató nem működtet társadalombiztosítási kifizetőhelyet, akkor a  foglalkoztató székhelye szerinti  kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervéhez kell a kérelmet benyújtani. Az igény  bejelentése személyesen vagy postai úton történhet.

Fontos, hogy a gyed-et nem folyósítják újra automatikusan, a gyed továbbfolyósítást kérni kell!

Milyen nyomtatványon kell kérni, és mit kell hozzá csatolni?

A   kérelmet  az  OEP  honlapján  elérhető  „KÉRELEM   gyermekgondozási   díj továbbfolyósítására”  elnevezésű nyomtatvány  kiállításával  is  be  lehet  benyújtani.  Nincs kötelezően használandó kérelem  forma,  de  ajánlott  a  „KÉRELEM  gyermekgondozási  díj továbbfolyósítására” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, mert  olyan kérdéseket  tartalmaz, ami a továbbfolyósításhoz szükséges, így a hiánypótlási eljárás elkerülhető.

A kérelemhez csatolni kell: Ha a kérelmező rendelkezik a gyed megállapításáról szóló határozattal, akkor a határozatot. Ha a kérelmező részére gyes-t folyósítottak, akkor a Magyar Államkincstár által kiadott gyes folyósításának megszüntetéséről szóló határozatot.

Tájékoztatás kérhető: a  fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

3. A gyermekgondozási díjra jogosultság időtartama ikrek esetében

Ki kaphat?

2013. 12. 31-ét követően  született  ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama, a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól gyermekgondozási  díjra  való  jogosultság  lejártát  követően,  további  1  évvel meghosszabbodik.

Például: A 2012. 01.01-től biztosított kismama 2014.05.10-én ikreket szül. A szülést megelőző biztosítási jogviszonyára figyelemmel, 2017.05.10-ig, a gyermekei két éves korától számított további 1 évig jogosult gyermekgondozási díjra. (Ikrek esetében  nem jár dupla gyed, mert azonos várandósságból születtek.)

Hova lehet benyújtani a kérelmet?

Ha biztosított a gyed igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátást, akkor nem  kell külön  igényelni,  automatikusan  1  évvel  meghosszabbodik  a  gyed  jogosultság időtartama.

Tájékoztatás kérhető: a  fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

4. Hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj (diplomás gyed)

Ki kaphat?

2014.  január  1-jétől kiegészül  a  gyermekgondozási díjra  jogosultak  köre  a  felsőoktatási intézmény  hallgatóival.   Ők  az  úgynevezett.   „diplomás  gyed”-re  lehetnek  jogosultak. Diplomás gyed-re az, a 2013. 12.31-ét  követően  születetett gyermek édesanyja  jogosult, akik - többek között - felsőfokú tanulmányai alatt vagy a tanulmányok megszűnését követő 1 éven belül szül.

A  diplomás  gyed-re  akkor jogosult  a  szülő  nő,  ha  az alábbi  1)-6) pontokban felsorolt együttes feltételeknek megfelel:

1.) az Ebtv. 42/A. § alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult, (például, mert nem biztosított, vagy biztosított, de a biztosítási jogviszonya alapján nem jogosult a gyermekgondozási díjra, mert a szülést megelőző 2 éven belül nem rendelkezik legalább 365 napi előzetes biztosítási idővel),
2.) a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
3.) A  gyermeke  a  hallgatói  jogviszony  fennállása  alatt  vagy  a  hallgatói  jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
4.) a gyermeket saját háztartásában neveli,
5.) magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
6.) a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel. A diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

Vér szerinti apa jogosultsága

A diplomás gyedre a fentiekben leírt feltételeknek (mind a hat feltételnek meg kell felelnie a vér szerinti apának) megfelelő vér szerinti apa akkor jogosult, ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő a 2.)-6). pontokban foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg és gyermekgondozási díjra sem jogosult, de a vérszerinti apa a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

Például: Az egyetemi hallgató anya 2014.02.10-én szül és a szülés napjától diplomás gyed-re jogosult.  A  gyermek  2014.06.30-án  kikerül  az  anya  háztartásából  és  2014.07.01-től  a gyermek az egyetemi hallgató vérszerinti apja háztartásába kerül.  Az apának – amennyiben az 1.)-6.) pontokban  felsorolt jogosultsági feltételeknek együttesen  megfelel - a diplomás gyed 2014.07.01-től a gyermek 1 éves koráig folyósítható.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?

— A szülés  napján nem biztosított  szülő nő és a vér szerinti apa, a kérelmet a lakóhelye szerint illetékes fővárosi illetve megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez nyújthatja be.

— Ha  a  kismama  biztosított  (dolgozik),  akkor  a  diplomás  gyed  iránti  kérelmét  a foglalkoztatójához kell benyújtania.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit kell hozzá csatolni?

Az   igénylő    a   diplomás   gyed  megállapítása   iránti   kérelmet   kizárólag   az   OEP   által rendszeresített  „Igénybejelentés  hallgató  jogviszony  alapján  igényelt  gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be.

A kérelemhez csatolni kell:
— a  hallgató  jogviszonyról  szóló,   felsőoktatási  intézmény  által  kiadott  igazolást, (Kizárólag az „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról a gyermekgondozási díjhoz” elnevezésű OEP nyomtatványon történő igazolás fogadható el.)
— gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
— ha az igénylő az EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatóság igazolvány másolatát.

Tájékoztatás kérhető: A fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ügyfélszolgálatainál, továbbá azon munkáltatóknál, ahol kifizetőhely működik a kifizetőhelyi ügyintézőktől.

Budapest, 2014. január 8.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Forrás: MTI, OEP honlapja

 

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Miért nem tudsz fogyni? Dr Gyöngy Andrea belgyógyász, diabetológus tanácsai

Miért nem tudsz fogyni? Dr Gyöngy Andrea belgyógyász, diabetológus tanácsai

"Miért nem tudok fogyni?" Nézzük, van-e jó válasz, szakértői válasz a kérdésre!
Reggeli őrület és egy kis segítség, hogy mindenki számára élhető legyen

Reggeli őrület és egy kis segítség, hogy mindenki számára élhető legyen

Igyekezz már, hol a cipőd, el fogunk késni, miért most jut eszedbe, hogy pisilni kell, jajj kell az úszás cucc, megőőőőrülöööök hogy minden reggel ez megy! Na tegye a szívére a kezét, akinél még nem hangzottak el ezek vagy ennél változatosabb, neaggyisten cifrább napindító mondatok. Ugyhogy ugye? Szerintem bátran és általánosan kijelenthetjük: a reggeli készülődés, és intézménybe-munkahelyre kerülés a nap egyik legstresszesebb része – minden résztvevőnek! No de, tudjuk-e hogy miért? Kis-Kovácsné Vancsa Barbi írása.
Ne vágj füvet májusban, adj teret a beporzóknak!

Ne vágj füvet májusban, adj teret a beporzóknak!

Itt a Vágatlan Május! Na ez igazán tetszeni fog a családnak, akárki is vágja a füvet nálatok! A nemzetközi kezdeményezés még 2019-ben Angliából indult, célja, hogy felhívja a beporzóbarát kertek jelentőségére a figyelmet.
Az Édesanya teremtése

Az Édesanya teremtése

Azt tudjuk, hogy 6 pár keze és 3 pár szeme van, gyógyítani is tud, de ki teremtette a könnycseppet?
Ugrás az oldal tetejére