Jelenlegi hely

Mi mennyi 2021-ben?

Mennyi 2021-ben a minimálbér, a garantált bérminimum, a közfoglalkoztatási-, közalkalmazotti-, közszolgálati bér? Mennyi a családi pótlék, a GYES, a maximum GYED összege? Mennyi közterhet fizetnek a munkavállalók és a munkáltatók? Mire számíthatnak az álláskeresők? Milyen adókedvezményekkel számolhatunk és hogy alakul a szociális ellátások összege? Összegyűjtöttük!

Családtámogatások és pénzbeli társadalombiztosítási ellátások 2021-ben
 

CSED (Csecsemőgondozási díj)                 
(korábban terhességi- gyermekágyi segély)
a naptári napi alap 70%-a
a naptári napi jövedelem 70%-a
GYED (Gyermekgondozási díj) a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a
Nagyszülői GYED a nagyszülő jövedelméből számított a naptári alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindnekori minimálbér kétszeresének 70%-a.
Nevelőszülői GYED

a nevelt gyermek után járó gyermekgondozási díj alapja a gyeremekgondozási díjra való jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-a, a gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a.

Táppénz                        a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban töltött nappal rendelkezik)
a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb biztosításban töltött idő esetén, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik afekvőbeteg- ellátást nyújtó intézményben)
a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét, 2021-ben 11 160 Ft-ot.
CSP (családi pótlék) egy gyermekes család esetén

12.200 Ft/hó

egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300 Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800 Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000 Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban,    
javítóintézetben, büntetésvégrehajtási intézetben, vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekenként
23.300 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermekenként
25.900 Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőknél és nem
intézményben él, az ilyen személy után személyenként

20.300 Ft/hó

a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem is súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt.72 § (1) bek. alapján deiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogosult
után személyenként
14.800 Ft/hó
Anyasági támogatás
A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer,
koraszülés esetén egyszer részt vett várandósgondozáson.
az öregségi nyugdíjminimum 225%-a 64.125 Ft
 
ikergyermekek esetén 300%-a 85.500 Ft
GYES (Gyermekgondozást segítő ellátás)
Korábban: gyermekgondozási segély
az öregségi nyugdíjminimum 100%-a
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57 000 Ft/hó),
3 ikergyermek esetén 300%-a (85 500 Ft/hó),
4 ikergyermek esetén 400%-a (114 000 Ft/hó),
5 ikergyermek esetén 500%-a (142 500 Ft/hó),
6 ikergyermek esetén 600%-a (171 000 Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 10 éves koráig vehető igénybe
28.500 Ft/hó
GYET (Gyermeknevelési Támogatás) az öregségi nyugdíjminimum 100%-a
a támogatásban az a szülő és gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt- részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti
28.500 Ft/hó

Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2021-ben

  Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/óra
Órabér
Ft/óra
Minimálbér 167.400 38.490 7.700 963
Garantált bérminimum 219.000 50.350 10.070 1.259
Közfoglalkoztatási bér
(Az alábbi közfoglalkoztatási bérösszegek a 170/2011 (VIII.24.) Korm. rend. módosító rendelkezései értelmében 2021. március 1. napjával lépnek hatályba, azt követően alkalmazandóak.)
85.000 19.540 3.908 -
Garantált közfoglalkoztatási bér 110.815 25.475 5.095 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 93.525 21.500 4.300 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 121.935 28.035 5.605 -
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 44.630
(6 órás!)
10.260
(6 órás!)
2.052
(6 órás!)
-
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére 58.180
(6 órás!)
13.375
(6 órás!)
2.675
(6 órás!)
-

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja

38.650 Ft
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény- 1. fizetési fokozat 507.730 Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 6.000 Ft/óra
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege- gyermekenként, fiatal felnőttenként 15.000 Ft/hó
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya a fennállásának időtartama alatt megillető alapdíj legalacsonyabb összege
(attól függetlenül, hogy helyeztek-e el  nála gyermeket vagy fiatal felnőttet)
minimálbér 30%-a
50.220Ft/hó
A nevelőszülőt a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege, az alapdíjon felül - gyermekenként, fiatal felnőttenként minimálbér 20%-a
33.480 Ft/hó
A nevelőszülőt megillető többletdíj legkisebb összege a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként minimálbér 7%-a
11.718 Ft/hó

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 2021-ben

  Ellátás összege
Álláskeresési járadék maximuma munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a 167.400 Ft/hó 5.580 Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a  66.960 Ft/hó  2232 Ft/nap
(az előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek a harmincad része)
Keresetpótló juttatás a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg
100.440 Ft/hó - 167.400 Ft/hó


Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek 2021-ben

Szociális hozzájárulási adó kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke
adóalap 15,5%-a
(csak törvény szerinti adókedvezménnyel csökkenthető)
Rehabilitációs hozzájárulás a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év
(a 25 személynél többet foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szakképzési hozzájárulás szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a
(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával)
(ezen adóalap a törvény szerint kedvezményekkel csökkenthető)


Munkavállalók által fizetendő közterhek 2021-ben

Munkavállaló egyéni járulék és
magánnyugdíj-pénztári
tagdíjfizetési kötelezettsége
Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási és munkerő-piaci járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék  4 %
  Pénzbeli egészségbiztosítási járulék  3 %
  Munkaerő-piaci járulék  1,5 %
  összesen  8,5 %
mindösszesen 18,5 %

BÉRKALKULÁTOR A NETTÓ BÉR KISZÁMÍTÁSÁHOZ ITT!

 

Adósávok, adókedvezmények 2021-ben

Az adózási szabályokra, adókedvezményekre vonatkozó naprakész információk az állami adóhatóság honlapján, a https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2021 linkhivatkozás alatt érhetőek el.

Adósávok az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik- az adóalap 15%-a
Adóalap az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá általányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 17,5%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 85%-át kell jövedelemként figyelembe venni.
Adóalap kedvezmények (családi kedvezmény és első házasok
kedvezménye)

családi adókedvezmény jogcímén az összevont adóalap - az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor -
- egy eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottankként és jogosultsági hónaponként   66 670 Ft-tal
- két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottankként és jogosultsági hónaponként:
2016-ban 83 330 Ft-tal
2017-ben 100 000 Ft-tal
2018-ban 116 670 Ft-tal
2019-től 133 330 Ft-tal,
- három és minden további eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónaponként 220 000 Ft-tal csökkenthető

első házasok kedvezménye jogcímén az összevont adóalap jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24 hónapig, a házastársak által együttesen
összesen havi 33 335 Ft-tal csökkenthető. Az első házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Kedvezményes adózású béren kívüli
juttatások
- pénzjuttatás maximum 100 000 Ft/év és/vagy
- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya)
           - szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft/év;
           - vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft/év;
           - szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft/év.
feltéve, hogy a fenti jogcímen adott juttatások együttes értéke nem haladja meg az éves rekreációs keretösszeget (költségvetési szerveknél 200 000 Ft/év, más munkáltatóknál  450 000 Ft/év)
Kedvezményes adózású egyes juttatások például:

- a SZÉP kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszegen felül adott juttatás,

-csekély értékű ajándék: a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás (évente 1 alkalommal adható), efölött jövedelemként adózik

Jövedelemként adóznak a továbbiakban következő juttatások
(2019. január 1-jétőlaz SZJA tv. átmeneti 89. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezésével)
pl.  önkéntes  nyugdíjpénztári  hozzájárulás,  egészségpénztári,  önsegélyező pénztári hozzájárulás,  munkahelyi  étkeztetés,  Erzsébet-utalvány,  helyi  bérlet, iskolakezdési   támogatás,   pénzösszeg-juttatás,   kulturális   belépő, sportrendezvényre szóló belépő, lakhatási támogatás (mobilitási célú), lakáscélú támogatás, Diákhitel-támogatás stb.
Mezőgazdasági őstermelőknek az e tevékenységéből
származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő
jövedelme
600 000 Ft

ADÓELŐLEG NYILATKOZAT A 2021. ÉVI CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ITT!

ADÓELŐLEG NYILATKOZAT AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ITT!


Egészségügyi szolgáltatási járulék  2021-ben

8.000 Ft/hó (270 Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet.
[A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 25. § (3) bekezdés alapján: https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Fizetendo_jarulekok_220201201.html]

Szociális ellátások 2021-ben

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) Jogosult Havi összege
az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a, egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekégyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulákkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét.
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának (2021-ben az öregségi nyugdíjminimum 95%-a: 27.075 Ft)
 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Jogosult Havi összege
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki EGYT-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint)

foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a:
(2021-ben 22.800 Ft/hó)

Időskorúak járadéka Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltő személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át a,
2021-ben 27.145 Ft/hó
Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege
az egyedülálló  a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdj mindenkori legkisebb összegének 100%-át b,
2021-ben 31.925 Ft/hó)
Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege
az egyedülálló, 75 évet betöltő személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdj mindenkori legkisebb összegének 135%-át c,
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 135%-a
(2021-ben 38.475 Ft/hó)
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1000 Ft
Gyermekek otthongondozási díja 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
38. § (1) bek. a)-b) pontja,
39. § (1) bekezdése és
39/A. § (1) és (3) bekezdése
Jogosult Havi összeg
az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra
képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy a tartós betegségéből eredően
önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik, (Egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő
számára állapítható meg), vagy a szülőn kívül a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozó, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de a szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése alapján szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált
A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2021. évben 147.315 forint. Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, számára havi összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell folyósítani (220.975 Ft). A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a más rendszeres pénzellátásban - ide nem értve a Szoc.tv. 39/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
rendszeres pénzellátásokat, ha az ott meghatározott feltételek fennállnak, továbbá a szülő részére folyósított csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat vagy gyermekgondozást segítő ellátást, ha azt nem a gyermekek otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel állapították meg, továbbá a gyermeknevelési támogatást - részesülő jogosult esetén a megállapított összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani
Ápolási díj Jogosult Havi összeg

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja és Szoc.tv. 41. § (1a) és (1b)
bek.], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi és
- az előzőek szerinti ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való
jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn. (Szoc. tv. 41. § (1) bek.)

a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési Tv-ban meghatározott alapösszeg 100%-a: 41.335 Ft

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj): 74.405,- Ft

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha:
- komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, vagy
- olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak (Szoc. tv. 43. § (1) bek.)
  Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy  gondozását,  ápolását  végzi  és  a  kiemelt 
ápolási díj feltételeinek nem felel meg.
(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)
a  Költségvetési  tv-ben  meghatározott  alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 62.005,-Ft


Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher 2021-ben

Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági idénymunka 500 Ft
2. turisztikai idénymunka 500 Ft
3. alkalmi munka 1.000 Ft
4.

filmipari statiszta
Hatályos: 2021.01.22-től
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 7. § (2) a) és b) pontjai és 8. § (2) bekezdése alapján

4.000 Ft

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának tájékoztatója alapján szerkesztette:

Szentgyörgyi Emese

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Te mit viszel a játszótérre? Hasznos tippek és vélemények anyukáktól.

Te mit viszel a játszótérre? Hasznos tippek és vélemények anyukáktól

Kezdő anyukák első játszóterezéseik előtt gyakori kérdés: - Ti mit vesztek fel? Mit visztek magatokkal? Mi kérdeztünk, ti meséltetek. Néhány hasznos tipp gyakorlott játszóteres anyukáktól.
A játszótér ingyenes képességfejlesztő, tudtad?

A játszótér ingyenes képességfejlesztő, tudtad?

Játszótér, fejlesztés, iskolaérettség... Gondolnád, hogy ezek a szavak szoros összefüggésben vannak egymással?
A játszótér ingyenes képességfejlesztő - és melyik játék miben fejleszt?

A játszótér ingyenes képességfejlesztő - és melyik játék miben fejleszt?

Játszótér, fejlesztés, iskolaérettség... Hol az összefüggés? Nézzük meg, melyik játék miben fejleszt!
Zöldséges tócsni - mert nem csak krumpliból lehet

Zöldséges tócsni - mert nem csak krumpliból lehet

Zöldséges tócsni (neve tájegységenként változik): úgy készül, hogy a krumpliból készült tócsnitól eltérően a krumpli helyett különféle zöldségeket használunk. Felhasználás egyik feltétele, hogy a zöldség reszelhető legyen
Ugrás az oldal tetejére